• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Шкільне методичнеоб'єднання вчителів початкових класів

Шкільне методичнеоб'єднання вчителів початкових класів


/Files/images/psh.jpg


працює над проблемою:

—Корекція та розвиток пізнавальних, фізичних можливостей на основі застосування іноваційних технологій


Початкова ланка освіти фундамент шкільного навчання, адже саме тут закладається основа для формування особистості майбутнього громадянина. Вона має забезпечити подальше становлення і різнобічний розвиток особистості дитини; цілеспрямовано виявляти й розвивати її здібності в різних видах діяльності; створити умови для повноцінного засвоєння базового рівня освіти й уміння вчитися.

Щоб уміти навчати, педагогові необхідно постійно самовдосконалюватися. Першим його помічником є шкільне методичне об'єднання.
Як визначити поточний і перспективний зміст методичної роботи з учителями? Для цього, використовуючи різні форми і методи, вивчаємо реальний рівень підготовки вчителів із основних питань теорії і практики навчально-виховного процесу, шукаємо шляхи вдосконалення професійного потенціалу колег. Резерви в науково-методичній підготовці з'ясовуємо під час діагностування досвіду, що дає змогу виявити елементи випереджального, позитивного й негативного досвіду.
У школі визначають групу (завуч, керівник МО, керівник творчої групи, психолог, окремі вчителі), на яких покладено весь процес діагностування, а також розроблення діагностичних карт. Уся система методичної роботи школи спрямована на задоволення реальних потреб учителів, на максимальне використання сильних сторін кожного фахівця, на реалізацію їх потенційних можливостей.
Колективна творчість учителів у школі можлива за умов ідейної, організаційної, мотиваційної та емоційної єдності педагогів.
Саме така єдність однодумців об'єднує вчителів початкових класів нашої школи, які мають різний педагогічний досвід, погляди, але однаково працелюбних, які цікавляться новими педагогічними технологіями, знахідками.
Формою пропаганди і впровадження передового педагогічного досвіду є виставки творчих робіт учителів та учнів, які регулярно проводять у школі. Готуються до виставки на основі змісту планів самоосвітньої роботи, теми їх поглибленої діяльності. З-поміж багатьох експонатів виставки слід зазначити таблиці-опори; схеми-опори; засоби малої наочності; матеріали для тестової перевірки знань; картки оперативного контролю; папки-накопичувачі; альбоми дитячих казок; віршів; малюнків; учнівські зошити; методичні розробки складних тем; зразки проектів тощо.
Непередбачувані паузи і «канікули» не повинні перешкоджати зростанню педагогічної майстерності вчителів. Тому в період між засіданнями ми проводимо методичні тижні, декади, індивідуальні й групові консультації згідно з графіком, творчі звіти вчителів, тижні педагогічної майстерності, методичні фестивалі, методичні оперативки, бесіди за круглим столом, учнівські олімпіади, взаємовідвідування уроків, вивчення і впровадження в практику досягнень психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду.
Одним із напрямків стимулювання творчих пошуків педагогів є взаємовідвідування уроків. Необхідність кваліфікованого аналізу уроку, виявлення його позитивних сторін, оригінальності й новизни спонукає їх до вивчення теорії та методики предмета, критичного оцінювання своєї роботи, пошуку в ній невикористаних резервів. Присутність на уроці колег спонукає педагога, який проводить урок до прояву творчих здібностей на основі синтезу теорії, передового досвіду та власної практики. Нотатки з уроку є цінним матеріалом для аналізу навчально-виховної роботи в школі. За цих умов сама атмосфера шкільного життя надихає їх на результативнішу роботу.
Учителі початкових класів нашої школи - це люди не лише з життєвим досвідом, а й з великим педагогічним багажем; це люди завзяті, енергійні, які прагнуть працювати творчо.
Майстерність - вияв найвищої форми активності вчителя в професійній діяльності, що розкривається в доцільному використанні методів і засобів педагогічної взаємодії в кожній конкретній ситуації навчання та виховання.
Крім традиційних форм проведення засідань методичного об'єднання широко практикуємо нестандартні, що є справжнім святом для кожного.
Робота нашого МО має як практичний, так і теоретичний напрям. На засіданнях учителі виступають із доповідями, ознайомлюючи колег зі своїми професійними відкриттями.

Велику увагу приділяють колеги виховній роботі. В ході проведення різноманітних виховних заходів обов'язково має реалізовуватись мета, яка ставиться перед учнями, наприклад:

- формування навичок культурної поведінки, уміння планувати, організовувати свою роботу , бережливо ставитися до спільного майна;
- формування етичних уявлень про добро, справедливість, скромність, негативного ставлення до поганих якостей;
- виховання почуття патріотизму, любові й поваги до своєї Батьківщини, свого народу й традицій;
- формування високої духовності й національної самосвідомості.
Традиційно в нашій школі проводиться тиждень початкових класів під час якого проводяться заходи, що сприяють зацікавлення дітей предметами, що вивчаються у початковій школі, виховання почуття колективізму, любові до знань.

Головна мета в роботі наших вчителів:

· забезпечити подальше становлення особистості дитини;
· цілеспрямовано виявляти і розвивати її здібності;
· формувати вміння та бажання вчитися;
· створити умови для того, щоб діти з радістю йшли до школи.
Кiлькiсть переглядiв: 541

Коментарi